ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/61 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Mon, 10 Sep 2018, 10:31 PM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม1/61 ตอน01 02 03 และ04 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/61 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Tue, 4 Sep 2018, 9:39 AM
วิชาแมนเอ็น 895-104 MAN AND ENVIRONMEN มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา1/61 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Mon, 6 Aug 2018, 2:10 PM
ห้องสอบ 895-104 เทอม3/60 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Sat, 21 Jul 2018, 3:19 PM
ตรวจสอบคะแนนเก็บเทอม3/60 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Tue, 26 Jun 2018, 6:16 PM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม3/60 ตอน01 และตอน02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม3/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Tue, 26 Jun 2018, 1:29 PM
ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/60 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Tue, 10 Apr 2018, 2:33 PM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม2/60 ตอน01 ตอน02 ตอน03 และตอน04 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม2/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Wed, 7 Feb 2018, 10:57 AM
ระดับคะแนน 895-104 ตอน02 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผิดพลาด Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Mon, 25 Dec 2017, 8:10 PM
ตรวจสอบคะแนนกิจกรรมรูปเทอม1/60 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Sat, 25 Nov 2017, 2:08 PM
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/60 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Thu, 16 Nov 2017, 9:18 AM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม1/60 ตอน 01 และตอน 02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Thu, 5 Oct 2017, 11:14 AM
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 3/59 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Thu, 13 Jul 2017, 6:08 PM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม3/59 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม3/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Wed, 21 Jun 2017, 3:26 PM
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม2/59 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Sun, 9 Apr 2017, 6:04 PM
ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/59 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Wed, 5 Apr 2017, 4:16 PM
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้แล้ว Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Thu, 9 Mar 2017, 2:03 PM
ให้นักศึกษา 895-104 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม2/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Wed, 25 Jan 2017, 9:39 AM
ยืนยันการเป็นสมาชิก Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Mon, 12 Dec 2016, 8:52 PM
ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Thu, 24 Nov 2016, 10:50 AM
แบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Thu, 24 Nov 2016, 10:42 AM