ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 3/59 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Tue, 27 Jun 2017, 1:48 PM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม3/59 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม3/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Wed, 21 Jun 2017, 9:26 AM
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม2/59 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Sun, 9 Apr 2017, 12:04 PM
ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/59 Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Wed, 5 Apr 2017, 10:16 AM
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้แล้ว Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Thu, 9 Mar 2017, 7:03 AM
ให้นักศึกษา 895-104 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม2/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Wed, 25 Jan 2017, 2:39 AM
ยืนยันการเป็นสมาชิก Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Mon, 12 Dec 2016, 1:52 PM
ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Thu, 24 Nov 2016, 3:50 AM
แบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) Picture of Jedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
Thu, 24 Nov 2016, 3:42 AM