ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/61 รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
จ., 10ก.ย. 2018, 10:31 PM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม1/61 ตอน01 02 03 และ04 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/61 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
อ., 4ก.ย. 2018, 9:39 AM
วิชาแมนเอ็น 895-104 MAN AND ENVIRONMEN มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา1/61 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
จ., 6ส.ค. 2018, 2:10 PM
ห้องสอบ 895-104 เทอม3/60 รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
ส., 21ก.ค. 2018, 3:19 PM
ตรวจสอบคะแนนเก็บเทอม3/60 รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
อ., 26มิ.ย. 2018, 6:16 PM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม3/60 ตอน01 และตอน02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม3/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
อ., 26มิ.ย. 2018, 1:29 PM
ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/60 รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
อ., 10เม.ย. 2018, 2:33 PM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม2/60 ตอน01 ตอน02 ตอน03 และตอน04 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม2/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
พ., 7ก.พ. 2018, 10:57 AM
ระดับคะแนน 895-104 ตอน02 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผิดพลาด รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
จ., 25ธ.ค. 2017, 8:10 PM
ตรวจสอบคะแนนกิจกรรมรูปเทอม1/60 รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
ส., 25พ.ย. 2017, 2:08 PM
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/60 รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
พฤ., 16พ.ย. 2017, 9:18 AM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม1/60 ตอน 01 และตอน 02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
พฤ., 5ต.ค. 2017, 11:14 AM
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 3/59 รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
พฤ., 13ก.ค. 2017, 6:08 PM
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม3/59 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม3/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
พ., 21มิ.ย. 2017, 3:26 PM
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม2/59 รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
อา., 9เม.ย. 2017, 6:04 PM
ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/59 รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
พ., 5เม.ย. 2017, 4:16 PM
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้แล้ว รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
พฤ., 9มี.ค. 2017, 2:03 PM
ให้นักศึกษา 895-104 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม2/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
พ., 25ม.ค. 2017, 9:39 AM
ยืนยันการเป็นสมาชิก รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
จ., 12ธ.ค. 2016, 8:52 PM
ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
พฤ., 24พ.ย. 2016, 10:50 AM
แบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน) รูปภาพของJedsarid Sangkapan Jedsarid Sangkapan 0 Jedsarid Sangkapan
พฤ., 24พ.ย. 2016, 10:42 AM