ข่าวและประกาศ

ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/59

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/59
by Jedsarid Sangkapan - Wednesday, 5 April 2017, 4:16 PM
 

ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/59 ประกอบด้วยทั้งไฟล์ Word และ PDF

โดยชื่อไฟล์ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ดังนี้

ตอนที่ลงทะเบียน ตามด้วย กลุ่มที่  ตามด้วย ชื่องานกลุ่ม เช่น ตอน01กลุ่ม01ชุมชนแออัด ก่อนทำการอับโหลด

ให้นักศึกษาเข้าไปส่งส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานโดยเข้าไปในรายวิชาของตนเองที่เรียน>>>  จากนั้นเลือกหัวข้อการบ้าน: ส่งไฟล์รายงานกลุ่ม>>>  จากนั้นเลือกตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/59>>> จากนั้นอับโหลดไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/59>>> จากนั้นกดปุ่มยืนยันในการส่งการบ้าน