ข่าวและประกาศ

ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม2/59

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม2/59
by Jedsarid Sangkapan - Sunday, 9 April 2017, 6:04 PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติหลังเวลา 18.00 น.ของทุกวัน)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 09 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 09 เมษายน 2560 เวลา 00.10 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 06 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 05 เมษายน 2560 เวลา 20.10 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 04 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 02 เมษายน 2560 เวลา 18.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 02 เมษายน 2560 เวลา 09.40 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 19.40 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 18.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 09 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว