ข่าวและประกาศ

ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)
by Jedsarid Sangkapan - Thursday, 24 November 2016, 10:50 AM
 

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)

(หมดเขต 12/12/2558 เวลา 23.59 น.)

โดยชื่อไฟล์ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาก่อนทำการอับโหลด

ให้นักศึกษาเข้าไปส่งรูปโดยเข้าไปในรายวิชาของตนเองที่เรียน>>>  จากนั้นเลือกหัวข้อการบ้าน>>>  จากนั้นเลือกส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)>>> จากนั้นอับโหลดรูปถ่าย>>> จากนั้นกดปุ่มยืนยันในการส่งการบ้าน