ข่าวและประกาศ

วิชาแมนเอ็น 895-104 MAN AND ENVIRONMEN มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา1/61 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
วิชาแมนเอ็น 895-104 MAN AND ENVIRONMEN มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา1/61 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
by Jedsarid Sangkapan - Monday, 6 August 2018, 2:10 PM
 

วิชาแมนเอ็น 895-104 MAN AND ENVIRONMEN มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา1/61 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วจ้า

****************

ประกาศ: นักศึกษา ม.อ. ทราบ

ตามที่นักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียน 

รหัสวิชา: 895-104 MAN AND ENVIRONMENT (มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ

ทั้ง 4​ ตอน​เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วนะจ้า

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตอน01 วันอังคาร 09.00 - 11.50

ตอน02 วันพฤหัสบดี 09.00 -11.50

ตอน03 วันพฤหัสบดี 13.00 -16.00

ตอน04 วันอังคาร 16.00-19.00