ข่าวและประกาศ

ยืนยันการเป็นสมาชิก

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิก
by Jedsarid Sangkapan - Monday, 12 December 2016, 8:52 PM
 

นักศึกษาที่ได้ทำการสมัครสมาชิก อาจารย์ได้ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 20.40 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 15.50 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 08 ธันวาคม 2559 เวลา 08.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 04 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 03 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว