ข่าวและประกาศ

ให้นักศึกษา 895-104 เทอม3/60 ตอน01 และตอน02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม3/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม3/60 ตอน01 และตอน02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม3/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)
by Jedsarid Sangkapan - Tuesday, 26 June 2018, 1:29 PM
 

ให้นักศึกษา 895-104 เทอม3/60 ตอน01 และตอน02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม3/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)

ข้อตกลงเบื้องต้น

1.ภาพที่ทำการอับโหลดต้องเป็นภาพแนวตั้งเท่านั้น และเห็นหน้าชัดเจน

2.ชื่อไฟล์ภาพให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาก่อนทำการอับโหลด

3.หมดเขต 03 กรกฎาคม 2561

ให้นักศึกษาเข้าไปส่งรูปโดยเข้าไปในรายวิชาของตนเองที่เรียน>>>  จากนั้นเลือกหัวข้อการบ้าน>>>  จากนั้นเลือกส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม2/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)>>> จากนั้นอับโหลดรูปถ่าย>>> จากนั้นกดปุ่มยืนยันในการส่งการบ้าน