ข่าวและประกาศ

ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/60

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/60
by Jedsarid Sangkapan - Tuesday, 10 April 2018, 2:33 PM
 

ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่ม 895-104 เทอม 2/60 ตอน01 ตอน02 ตอน03 และตอน04 ทำการอับโหลดไฟล์รายงานที่นำเสนอ และไฟล์คำถาม 10 ข้อ

1. อับโหลดไฟล์

2. ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลการส่ง

3. ดาวน์โหลดไฟล์รายงาน

4. ดาวน์โหลดไฟล์คำถาม