ข่าวและประกาศ

ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/61

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/61
by Jedsarid Sangkapan - Monday, 10 September 2018, 10:31 PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติทุกวันก่อนเวลา 18.00 น.)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 22.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 21.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 21.50 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 19.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 21.25 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 22.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 20.55 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 21.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 22.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 18.40 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 20.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 21.15 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 19.10 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 20.50 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 00.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 23.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 20.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 20.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว