ข่าวและประกาศ

ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 2/60

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 2/60
by Jedsarid Sangkapan - Thursday, 15 March 2018, 7:28 PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติทุกวันพฤหัสก่อนเวลา 08.00 น.)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.10 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.15 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.15 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.45 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.15 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.50 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว