ข่าวและประกาศ

ระดับคะแนน 895-104 ตอน02 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผิดพลาด

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
ระดับคะแนน 895-104 ตอน02 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผิดพลาด
by Jedsarid Sangkapan - Monday, 25 December 2017, 8:10 PM
 

แจ้งเพื่อทราบ...นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รายวิชา 895-104 ตอน 02 เกรดของนักศึกษายังผิดพลาดอยู่ อย่าเพิ่งดีใจหรือเสียใจ เนื่องจาก อาจารย์ได้คัดลอกฐานข้อมูลผิด จึงทำให้ เกรดของนักศึกษาเฉพาะตอน 02 เลื่อนหมดทุกคน ดังนั้น อาจารย์ต้องทำการส่งเกรดใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กับทะเบียนกลาง ต้องขออภัยไว้ด้วย 

ประกาศไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560