ข่าวและประกาศ

ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/60

 
Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/60
by Jedsarid Sangkapan - Thursday, 16 November 2017, 9:18 AM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติทุกวันพฤหัสหลังเวลา 08.00 น.)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 16 พฤศจิิกายน 2560 เวลา 09.40 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 09 พฤศจิิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 02 พฤศจิิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 21.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 13.10 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว