ข่าวและประกาศ

Picture of Jedsarid Sangkapan
วิชาแมนเอ็น 895-104 MAN AND ENVIRONMEN มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา1/61 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
by Jedsarid Sangkapan - Monday, 6 August 2018, 2:10 PM
 

วิชาแมนเอ็น 895-104 MAN AND ENVIRONMEN มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา1/61 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วจ้า

****************

ประกาศ: นักศึกษา ม.อ. ทราบ

ตามที่นักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียน 

รหัสวิชา: 895-104 MAN AND ENVIRONMENT (มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ

ทั้ง 4​ ตอน​เปิดให้ล...

Read the rest of this topic
(97 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
ห้องสอบ 895-104 เทอม3/60
by Jedsarid Sangkapan - Saturday, 21 July 2018, 3:19 PM
Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 3/60
by Jedsarid Sangkapan - Wednesday, 4 July 2018, 6:36 PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติทุกวันก่อนเวลา 18.00 น.)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัค...

Read the rest of this topic
(172 words)