ข่าวและประกาศ

Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/60
by Jedsarid Sangkapan - Thursday, 16 November 2017, 9:18 AM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติทุกวันพฤหัสหลังเวลา 08.00 น.)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 16 พฤศจิิกายน 2560 เวลา 09.40 น. ยืนยันระบบเรียบร้อย...

Read the rest of this topic
(174 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม1/60 ตอน 01 และตอน 02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)
by Jedsarid Sangkapan - Thursday, 5 October 2017, 11:14 AM
 

ให้นักศึกษา 895-104 เทอม1/60 ตอน 01 และตอน 02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)

โดยชื่อไฟล์ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาก่อนทำการอับโหลด

ให้นักศึกษาเข้าไปส่งรูปโดยเข้าไปในรายวิชาของตนเองที่เรียน>>>  จากนั้นเลือกหัวข้อการบ้าน>>>  จากนั้นเลือกส่งรูปถ่ายท...

Read the rest of this topic
(83 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 3/59
by Jedsarid Sangkapan - Thursday, 13 July 2017, 6:08 PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติหลังเวลา 18.00 น.ของทุกวัน)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.05 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

ส...

Read the rest of this topic
(311 words)

Available courses

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดรายงานกลุ่มของนักศึกษา

ดาวน์โหลดคำถามคำตอบกลุ่มของนักศึกษา