ข่าวและประกาศ

รูปภาพของJedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 3/59
โดย Jedsarid Sangkapan - พฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2017, 6:08PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติหลังเวลา 18.00 น.ของทุกวัน)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.05 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

ส...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(311 คำ)
รูปภาพของJedsarid Sangkapan
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม3/59 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม3/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)
โดย Jedsarid Sangkapan - พุธ, 21 มิถุนายน 2017, 3:26PM
 

ให้นักศึกษา 895-104 เทอม3/59 ตอน 01 และตอน 02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม3/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)

โดยชื่อไฟล์ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาก่อนทำการอับโหลด

ให้นักศึกษาเข้าไปส่งรูปโดยเข้าไปในรายวิชาของตนเองที่เรียน>>>  จากนั้นเลือกหัวข้อการบ้าน>>>  จากนั้นเลือกส่งรูปถ่ายท...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(78 คำ)
รูปภาพของJedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม2/59
โดย Jedsarid Sangkapan - อาทิตย์, 9 เมษายน 2017, 6:04PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติหลังเวลา 18.00 น.ของทุกวัน)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 09 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สม...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(395 คำ)

รายวิชาที่มีอยู่