ข่าวและประกาศ

รูปภาพของJedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/60
โดย Jedsarid Sangkapan - พฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2017, 9:14AM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติทุกวันพฤหัสหลังเวลา 08.00 น.)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(123 คำ)
รูปภาพของJedsarid Sangkapan
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม1/60 ตอน 01 และตอน 02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)
โดย Jedsarid Sangkapan - พฤหัสบดี, 5 ตุลาคม 2017, 11:14AM
 

ให้นักศึกษา 895-104 เทอม1/60 ตอน 01 และตอน 02 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)

โดยชื่อไฟล์ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาก่อนทำการอับโหลด

ให้นักศึกษาเข้าไปส่งรูปโดยเข้าไปในรายวิชาของตนเองที่เรียน>>>  จากนั้นเลือกหัวข้อการบ้าน>>>  จากนั้นเลือกส่งรูปถ่ายท...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(83 คำ)
รูปภาพของJedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 3/59
โดย Jedsarid Sangkapan - พฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2017, 6:08PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติหลังเวลา 18.00 น.ของทุกวัน)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.05 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

ส...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(311 คำ)

รายวิชาที่มีอยู่

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดรายงานกลุ่มของนักศึกษา

ดาวน์โหลดคำถามคำตอบกลุ่มของนักศึกษา