ข่าวและประกาศ

Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 1/61
by Jedsarid Sangkapan - Monday, 10 September 2018, 10:31 PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติทุกวันก่อนเวลา 18.00 น.)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 22.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัค...

Read the rest of this topic
(360 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม1/61 ตอน01 02 03 และ04 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/61 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)
by Jedsarid Sangkapan - Tuesday, 4 September 2018, 9:39 AM
 

ให้นักศึกษา 895-104 เทอม1/61 ตอน01 02 03 และ04 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม1/61 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)

ข้อตกลงเบื้องต้น

1.ภาพที่ทำการอับโหลดต้องเป็นภาพแนวตั้งเท่านั้น และเห็นหน้าชัดเจน

2.ชื่อไฟล์ภาพให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาก่อนทำการอับโหลด

3.หมดเขต 01 ตุลาคม 2561

ให้นักศึกษาเข้าไปส่งรูปโดยเ...

Read the rest of this topic
(106 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
วิชาแมนเอ็น 895-104 MAN AND ENVIRONMEN มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา1/61 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
by Jedsarid Sangkapan - Monday, 6 August 2018, 2:10 PM
 

วิชาแมนเอ็น 895-104 MAN AND ENVIRONMEN มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา1/61 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วจ้า

****************

ประกาศ: นักศึกษา ม.อ. ทราบ

ตามที่นักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียน 

รหัสวิชา: 895-104 MAN AND ENVIRONMENT (มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ

ทั้ง 4​ ตอน​เปิดให้ล...

Read the rest of this topic
(97 words)