ข่าวและประกาศ

Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม2/59
by Jedsarid Sangkapan - Wednesday, 22 February 2017, 2:48 AM
 

นักศึกษาที่ได้ทำการสมัครสมาชิก อาจารย์ได้ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ

สมัครสมาชิกถึงะที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงะที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.20 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิก...

Read the rest of this topic
(169 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
ให้นักศึกษา 895-104 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม2/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)
by Jedsarid Sangkapan - Wednesday, 25 January 2017, 2:39 AM
 

ให้นักศึกษา 895-104 ตอน 01 02 03 และตอน 04 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม2/59 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)

โดยชื่อไฟล์ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาก่อนทำการอับโหลด

ให้นักศึกษาเข้าไปส่งรูปโดยเข้าไปในรายวิชาของตนเองที่เรียน>>>  จากนั้นเลือกหัวข้อการบ้าน>>>  จากนั้นเลือกส่งรูปถ่ายทำเน...

Read the rest of this topic
(78 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิก
by Jedsarid Sangkapan - Monday, 12 December 2016, 1:52 PM
 

นักศึกษาที่ได้ทำการสมัครสมาชิก อาจารย์ได้ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 20.40 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 15.50 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สมัครสมาชิกถึ...

Read the rest of this topic
(336 words)