ข่าวและประกาศ

Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม 2/60
by Jedsarid Sangkapan - Thursday, 15 March 2018, 7:28 PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติทุกวันพฤหัสก่อนเวลา 08.00 น.)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว...

Read the rest of this topic
(215 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
ให้นักศึกษา 895-104 เทอม2/60 ตอน01 ตอน02 ตอน03 และตอน04 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม2/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)
by Jedsarid Sangkapan - Wednesday, 7 February 2018, 10:57 AM
 

ให้นักศึกษา 895-104 เทอม2/60 ตอน01 ตอน02 ตอน03 และตอน04 ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่นเทอม2/60 (คะแนนกิจกรรม 5 คะแนน)

โดยชื่อไฟล์ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาก่อนทำการอับโหลด

ให้นักศึกษาเข้าไปส่งรูปโดยเข้าไปในรายวิชาของตนเองที่เรียน>>>  จากนั้นเลือกหัวข้อการบ้าน>>>  จากนั้นเลือกส...

Read the rest of this topic
(84 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
ระดับคะแนน 895-104 ตอน02 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผิดพลาด
by Jedsarid Sangkapan - Monday, 25 December 2017, 8:10 PM
 

แจ้งเพื่อทราบ...นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รายวิชา 895-104 ตอน 02 เกรดของนักศึกษายังผิดพลาดอยู่ อย่าเพิ่งดีใจหรือเสียใจ เนื่องจาก อาจารย์ได้คัดลอกฐานข้อมูลผิด จึงทำให้ เกรดของนักศึกษาเฉพาะตอน 02 เลื่อนหมดทุกคน ดังนั้น อาจารย์ต้องทำการส่งเกรดใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กับทะเบียนกลาง ...

Read the rest of this topic
(74 words)