ข่าวและประกาศ

Picture of Jedsarid Sangkapan
ยืนยันการเป็นสมาชิกเทอม2/59
by Jedsarid Sangkapan - Sunday, 9 April 2017, 12:04 PM
 

นักศึกษาที่ได้สมัครสมาชิก อาจารย์ยืนยันระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ โดยใช้ UserName และ Password ที่ได้สมัครไว้เข้าสู่ระบบได้เลยครับ (กรณีที่ไม่ได้รับเมล์ยืนยัน หากเมล์ถูกต้องระบบจะยืนยันให้อัตโนมัติหลังเวลา 18.00 น.ของทุกวัน)

สมัครสมาชิกถึงวันที่ 09 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ยืนยันระบบเรียบร้อยแล้ว

สม...

Read the rest of this topic
(395 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/59
by Jedsarid Sangkapan - Wednesday, 5 April 2017, 10:16 AM
 

ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานเทอม2/59 ประกอบด้วยทั้งไฟล์ Word และ PDF

โดยชื่อไฟล์ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ดังนี้

ตอนที่ลงทะเบียน ตามด้วย กลุ่มที่  ตามด้วย ชื่องานกลุ่ม เช่น ตอน01กลุ่ม01ชุมชนแออัด ก่อนทำการอับโหลด

ให้นักศึกษาเข้าไปส่งส่งไฟล์รายงาน+คำถามท้ายรายงานโดยเข้าไ...

Read the rest of this topic
(98 words)
Picture of Jedsarid Sangkapan
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้แล้ว
by Jedsarid Sangkapan - Thursday, 9 March 2017, 7:03 AM
 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้แล้วนะครับ โดยสามารถเข้าไปที่ห้องดาวน์โหลด >>>เลือก>>> สื่อการเรียนการสอน 

09 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.